กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
21 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมกีฬา เสนา เกมส์
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงาน จำนวน
เจ้าหน้าที่บัญชี 5 อัตรา
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส 1 อัตรา
หัวหน้าส่วนสนับสนุนโครงการ 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่าศูนย์การค้า 2 อัตรา
สมัครงานออนไลน์