You can compare up to 3 projects

Articles

กู้ร่วม กับ ค้ำประกัน ต่างกันยังไง

Views

23 ส.ค. 2562

ต้องการมีบ้านหรือคอนโด แต่เงินก้อนอาจเป็นปัญหาใหญ่ ทางออกหลักๆ ก็คือยื่นกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แต่หากให้การกู้ง่ายยิ่งขึ้น อาจจะต้องมีการกู้ร่วม เพื่อให้ได้วงเงินที่มากขึ้น หรืออาศัยคนค้ำประกัน เพราะผู้กู้อาจมีคุณสมบัติบางอย่าง ไม่ถึงเกณฑ์ มาช่วยเพิ่ม เปอร์เซ็นต์การอนุมัติขอสินเชื่อได้ แต่ทั้งกู้ร่วมและค้ำประกัน สองอันนี้ไม่เหมือนกันตรงที่

•ผู้ที่มากู้ร่วมมีสถานะเป็นลูกหนี้ร่วมกัน จะต้องรับผิดชอบชำระเช่นเดียวกับผู้กู้หลัก โดยที่ผู้กู้ร่วมมีสิทธิ์ในการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นด้วย

คุณสมบัติของผู้กู้ร่วม : จะต้องเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเดียวกัน เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่น้องร่วมสายเลือด และสามีภรรยา ในกรรณีสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีหลักฐานการแต่งงานมายืนยันด้วยนะคะ•ผู้ที่มาค้ำประกันตามสัญญจะระบุไว้ หากผู้กู้หลักเกิดผิดสัญญา ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ผู้ค้ำจะต้องชำระหนี้คืนแทน โดยผู้ค้ำไม่มีสิทธิ์ในการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน : ใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเครือญาติกัน แต่จะต้องมีประวัติเครดิตที่ดีหรือมีรายรับที่มั่นคงธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติ นำข้อมูลของผู้กู้ร่วมและผู้ค้ำประกันมาร่วมพิจารณาด้วย ทั้งรายได้ต่อเดือน ภาระหนี้สิน ความสามารถในการชำระหนี้ แล้วก็ประวัติต่างๆ ในการชำระหนี้

**หมายเหตุ ทั้ง 2 กรณี ต้องรับผิดชอบในภาระหนี้ ร่วมกับผู้กู้ ต่างกันตรงที่สิทธิ์การถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ดังนั้นก่อนจะเซ็นสัญญายื่นกู้ร่วมกับใคร หรือค้ำประกันให้ใคร ควรตัดสินใจให้ดีก่อนนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์


รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube

เลื่อนลง