You can compare up to 3 projects

Articles

จุดเปลี่ยนดีมานด์ ตลาดที่อยู่อาศัย

Views

2 ก.พ. 2561

อย่างที่รู้กันค่ะ ว่าโครงสร้างประชากรจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจ ปัจจุบันพบว่าอัตราการเติบโตของประชากรของไทยลดลง ขณะที่ประชากรผู้สูงอายุกับมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโอกาสทางธุรกิจ ดิฉันเชื่อว่าธุรกิจที่อยู่อาศัยนั้น ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้ เพราะกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของประเทศ ทั้งแหล่งงาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคต่างๆ ครบสมบูรณ์ ทำให้ประชากรจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาเพื่อหางานทำ ส่วนหนึ่งเข้ามาศึกษาหาความรู้ในเมือง ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยยังมีความต้องการซื้อและค่อนข้างเติบโตได้

ขณะที่ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา เปิดกว้างต้อนรับนักลงทุนจากต่างชาติ เราจึงเห็นนักธุรกิจหรือชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน ทำงาน เปิดกิจการต่างๆ ในประเทศไทยค่อนข้างมาก ทั้งตะวันตกและตะวันออก แต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากับพบว่ามีคนจีนมีเข้ามามากขึ้น ประมาณ 8.2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 28% ปีนี้คาดว่าจะมากถึง 10 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 5.26% (ข้อมูลล่าสุดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ เดือน ต.ค. 2560) ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวและสำคัญที่สุดของโลก ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ความน่าสนใจในตลาดที่อยู่อาศัยมีมากขึ้นด้วยเช่นกัน และลูกค้าในกลุ่มนี้จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยในช่วงเดินทางเข้ามาเที่ยวในเมืองไทย หรือซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่า นั่นเพราะเมื่อเทียบกับราคาอสังหาฯ ไทยก็ถือว่ายังถูกกว่าอีกหลายประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนักลงทุนจีนที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีมากขึ้นทุกปี และยังมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ ทั้งการเข้ามาลงทุนด้วยตนเอง หรือการร่วมทุน หรือเข้ามาซื้อกิจการ โครงการ แล้วพัฒนาอสังหาฯ รูปแบบต่างๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการซื้อจากลูกค้าคนจีนเองและคนในประเทศไทย ถ้าหากเราพิจารณาตลาดที่อยู่อาศัยในปัจจุบันแล้ว จะพบว่าชาวต่างชาติในวัยเกษียณอายุจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่นิยมมาเช่าซื้ออสังหาฯ ในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากไทยเป็นเมืองน่าอยู่ อากาศดี คนไทยเป็นกันเอง และเป็นประเทศที่ชาวต่างชาตินิยมมาใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกลุ่มรีไทร์เมนต์นี้มองว่าเป็นอีกกลุ่มที่มีความน่าสนใจค่ะ

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง