You can compare up to 3 projects

Articles

ทำอย่างไรให้คนในองค์กรรัก

Views

20 ธ.ค. 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่พนักงานระดับ management ที่บริษัทเสียชีวิตกะทันหัน management ท่านนี้เป็นที่รักของคนในบริษัทมาก บทความในวันนี้จึงอยากมาเล่าประสบการณ์ตรงที่ดิฉันพบเจอในฐานะผู้ประกอบการว่า ทำไมคนทำงานหลายๆคนจึงเป็นทั้งบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กรทั้งในแง่การทำงานและการยอมรับนับถือจากคนรอบข้างในที่ทำงาน

เท่าที่ดิฉันสังเกตดู management ท่านนี้จะมีหลักการทำงาน 3 ข้อที่นำมาสู่การเป็นที่รักจากคนทั่วทั้งองค์กรด้วยกัน หลักการข้อแรกก็คือ พนักงานคนนี้เป็นคนที่ เก่งงาน เป็นคนที่มีความรอบรู้และเข้าใจงานที่ตัวเองทำเป็นอย่างดี ทำงานมีประสิทธิภาพ เป็นคนขยัน และไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็ตาม บุคลิกลักษณะเช่นนี้ ทำให้เป็นที่ไว้วางใจในการทำงานทั้งจากทีมและผู้บริหารในองค์กร อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานให้กับบุคลากรได้นำไปปฏิบัติตามด้วย

หลักการข้อที่ 2 ก็คือ management ท่านนี้เป็นคนที่ เก่งเรื่องคน การที่เราเป็นคนเก่ง ทำงานได้ดีนั้น ความสำเร็จจะมีข้อจำกัดแค่ความรู้ความสามารถที่เรามี แต่การที่เราสามารถร่วมมือกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้ มีสปิริตการทำงานเป็นทีมย่อมช่วยให้ทีมและแผนกของเราเองสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมี impact ต่อองค์กรได้ การทำงานเป็นทีมย่อมสร้างโอกาสให้เราสามารถสร้างผลงานชิ้นสำคัญหรือโครงการใหญ่ได้ เนื่องจากคนในทีมที่หลากหลายในด้านความคิดและศักยภาพ การทำงานเป็นทีมย่อมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทำงานเพียงคนเดียว การเป็นทีมที่ดีทำให้เขาเป็นที่รักและไว้วางใจจากคนทั้งแผนกเสมอมา

หลักการข้อที่ 3 ก็คือ management ท่านนี้มองว่า ปัญหาขององค์กรก็คือปัญหาของเขาด้วย การที่เรามุ่งทำงานเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าตนเองหรือในแผนกตัวเองนั้น ผลงานหรือความประทับใจที่ได้ย่อมจำกัดแค่คนในทีมเท่านั้น แต่การเล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่และมองว่าเป็นสิ่งที่จะเข้ามากระทบตนเองในท้ายที่สุด เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน มีความเป็นผู้นำในการแก้ปัญหา สามารถประสานความคิดและการทำงานกับคนในส่วนอื่นๆทั่วทั้งองค์กรได้ บุคลากรเช่นนี้จึงไม่ใช่แค่คนที่ทำงานเก่งเท่านั้น แต่เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในระดับองค์กร สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรได้ ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนขององค์กร เขาก็จะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และสามารถนำพาคนในทีมไปสู่ความสำเร็จได้อีกด้วย

ฉะนั้นแล้ว ด้วยหลักการ 3 ข้อนี้ จึงทำให้ management ท่านนี้ได้รับการยอมรับจากคนทั่วทั้งองค์กร เพราะบุคลิกที่เป็นคนที่ทำงานเก่ง ขยันและสู้งาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน และเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อองค์กร เมื่อเขาจากไป ก็จากไปอย่างเป็นที่จดจำในฐานะแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่อง เพราะฉะนั้น การเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน เริ่มต้นจากการทำตัวคุณให้ดีไม่เย็นชากับเพื่อนร่วมงาน แต่ก็ไม่ได้ดีเกินไปจนคนอื่นไม่เกรงใจ ทั้งนี้ทั้งนั้นความจริงใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์อันดีของผู้ร่วมงาน

บทความสัปดาห์นี้ดิฉันขอเขียนขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ management ท่านนี้อุทิศให้กับองค์กรและเป็นแรงบันดาลใจให้คนทำงานทุกคนได้ทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้ากับทั้งตนเองและองค์กรในระยะยาว

ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณอดุลย์ ศรีเมือง ผู้ช่วยประธานผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลื่อนลง