You can compare up to 3 projects

Articles

ระวัง 4 กลุ่มโรคเสี่ยง ช่วงหน้าฝน

Views

22 ก.ค. 2562

ช่วงนี้ ฝนเทลงมาหนักมากกก อยากให้ทุกคน...ระวัง! 4 กลุ่มโรคเสี่ยงที่มักจะมาพร้อมฝนกันด้วยนะคะ

กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
• หวัด, ไข้หวัดใหญ่, คออักเสบ, หลอดลมอักเสบ, ปอดบวม เป็นต้น
• สาเหตุ มักมีผลมาจากสภาพอากาศ เมื่อไปเจอกับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศชื้นๆ เช่นช่วงหน้าฝน ก็จะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคง่ายมาก แค่การไอ จาม หรือสัมผัสกับน้ำมูกที่ปนเปื้อนเชื้อ ก็ทำให้เกิดการเจ็บป่วยต่อๆ กัน
• ป้องกันได้โดย สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชน ล้างมือบ่อยๆ

กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร
• อาหารเป็นพิษ. ท้องร่วง, บิด เป็นต้น
• สาเหตุ มักเกิดจากการทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารและลำไส้
• ป้องกันได้โดย ทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ, เลือกใช้ช้อนกลางเสมอ, ล้างมือให้สะอาดโดยเฉพาะก่อนทานอาหาร

กลุ่มโรคที่เกิดจากยุง
• ไข้เลือดออก, ไข้สมองอักเสบเจอี, โรคมาลาเรีย
• สาเหตุ ไข้เลือดออกกว่า80% เกิดจากการถูกยุงลายในบ้านกัด, ไข้สมองอักเสบเจอี เกิดจากยุงรำคาญที่อยู่ในแหล่งน้ำตามทุ่งนา และสำหรับมาลาเรีย มักเกิดจากยุงก้นปล่องที่อยู่ตามป่าเขา แหล่งที่มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ อาการจะรุนแรงมาก
• ป้องกันได้โดย ดีที่สุดคือพยายามอย่าให้ถูกยุงกัด, ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผล
• โรคฉี่หนู
• สาเหตุ มักมาจากการสัมผัสกับน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคที่มาพร้อมน้ำท่วมขัง น้ำเสียในท่อระบายน้ำ น้ำที่ปนเปื้อนปฏิกูลจากสัตว์ เป็นต้น
• ป้องกันได้โดย กำจัดขยะไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนู, มีบาดแผลเลี่ยงการเดินลุยน้ำ

ขอบคุณข้อมูลจาก siphhospital.com

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube

เลื่อนลง