You can compare up to 3 projects

Articles

อันดับอาการมาแรงเสี่ยงติด Covid-19

Views

ปกติการไอ จาม ...ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติของชีวิต เพราะคนส่วนใหญ่เจอทั้งฝุ่น ทั้งมลพิษต่างๆ ไหนจะปัญหาภูมิแพ้ที่คนเมืองส่วนใหญ่เป็น แต่เพราะช่วงนี้ ไวรัส COVID-19 กำลังระบาด สิ่งที่เคยปกติจึงไม่ปกติอีกต่อไป พอเห็นใครไอจามนิดหน่อย เราก็ระแวง รวมทั้งตัวเราเองด้วยที่อดคิดไม่ได้ว่า "เอ๊ะ! นี่เราติดหรือยังนะ"

ถึงเวลาเลิกระแวงกันเอง แล้วมาสำรวจตัวเองว่าเราเข้าข่ายอันดับอาการมาแรง เสี่ยงติด COVID-19 หรือเปล่า?!

เลื่อนลง