You can compare up to 3 projects

Articles

“โซลาร์รูฟท็อป” เทคโนโลยีพลิกโลกเพื่อบ้านคุณ!!

Views

1 ส.ค. 2560

“พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่เปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้จริง ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างเล็งเห็นความสำคัญและหันมาส่งเสริมการติดตั้งแผงโซลาร์ (Solar Cell) เพื่อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นโดยเฉพาะการติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยหรือ โซลาร์รูฟท็อป(Solar Rooftop)

สำหรับในประเทศไทยแล้ว พลังงานแสงอาทิตย์กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันและอนาคต ที่สำคัญประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นใกล้เส้นศูนย์สูตร ซึ่งทำให้มีความเข้มของแสงที่เหมาะกับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าแต่ข้อเสียของโซลาร์เซลล์ คือการผลิตได้เฉพาะช่วงกลางวันที่มีแสงอาทิตย์เท่านั้นทำให้ต้องลงทุนในเรื่องของแบตเตอรี่เพื่อสะสมไฟฟ้าไว้ใช้ช่วงกลางคืนซึ่งยังมีต้นทุนที่สูงอยู่

ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ใช้แล้วไม่หมดและยังเป็นพลังงานสะอาด ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหลายประเทศทั่วโลกจึงกำหนดนโยบายการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลลง

อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นแผงโซลาร์เซลล์ที่อดีตยังแพงแต่ปัจจุบันมีต้นทุนที่ต่ำมากดังนั้นแบตเตอรี่ที่มีการเร่งค้นคว้าก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นประเทศไทยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปตามบ้านเรือน อาคารโรงงานต่างๆ จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามทิศทางของกระแสโลก ซึ่งการลงทุนซื้อแผงโซลาร์เซลล์แม้จะมีต้นทุนแต่ก็เป็นต้นทุนเพียงครั้งเดียวที่สามารถใช้ได้ยาวนานพอกับการผ่อนบ้านทั้งหลัง เพราะสามารถใช้งานได้ถึง 25 ปี

ปัจจุบันแผงโซลาร์ราคาค่อนข้างลดลงมาก แต่มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น เพราะฉะนั้น “โซลาร์” ไม่ใช่เพียงแค่แฟชั่น แต่เป็นเทรนด์ระยะยาว อย่างแน่นอน เพราะโซลาร์เซลล์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เรียกว่า Disruptive หรือ เทคโนโลยีพลิกโลก "Disruptive หรือ เทคโนโลยีพลิกโลกนั้น

เป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ที่มีราคาถูก เข้าถึงง่าย ที่สำคัญต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม โซลาร์เซลล์จึงถือเป็นเทคโนโลยีพลิกโลกซึ่ง บริษัท เสนาโซลาร์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA ได้ตระหนักถึงเทคโนโลยีดังกล่าว ที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับบ้านที่อยู่อาศัยโดยมีเป้าหมายติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้กับที่อยู่ศัยของ SENA ทุกโครงการ "นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว"

นอกจากนี้ยังมุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาสินค้าและบริการให้ ภายใต้ธีม "Eco Innovation" ซึ่งหมายถึง ลบ 2 บวก 1 เพราะ Eco คือการประหยัดพลังงาน และประหยัดเวลา Innovation คือการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาสิ่งที่ทำอยู่แล้วให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อลูกค้า ซึ่งมีที่เสนาทำไปบ้างแล้ว คือการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางและเป็นพลังงานสะอาด การทำแอพพลิเคชั่น SENA 360 SERVICE ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการหลังการขายของบริษัทได้โดยง่าย ซึ่งทำให้ SENA เป็นผู้นำด้านโซลาร์อย่างครบวงจร

การมุ่งสู่โซลาร์รูฟท็อปของ SENA นับเป็นภาคเอกชนรายแรกๆที่สอดรับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในการตอบโจทย์ขับเคลื่อนพลังงานสะอาดของประเทศและในระยะเวลาอันใกล้นี้รัฐบาลก็พร้อมที่จะส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเสรีซึ่งเชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้บ้านที่อยู่อาศัยของคนไทยสามารถผลิตไฟใช้ได้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

เลื่อนลง