You can compare up to 3 projects

Articles

โลกที่เปลี่ยนและชีวิตที่เปลี่ยนไป

Views

2 เม.ย. 2562

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ดิฉันได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพชั้นนำ “โพสต์ทูเดย์” ซึ่งฉบับนี้ถือเป็นฉบับสุดท้ายก่อนปิดตัวและปรับเปลี่ยนสู่แพลตฟอร์มสื่อดิจิตัลอย่างเต็มตัว ดิฉันต้องขอขอบคุณผู้บริหาร และทีมงานโพสต์ทูเดย์ น้องๆ พี่ๆ สื่อมวลชนทุกท่าน ที่ตลอดระยะเวลาที่มานำเสนอเรื่องราวอันเป็นสาระประโยชน์ให้กับผู้อ่านตลอด 17 ปีที่ผ่านมา

แน่นอนว่าบนความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจทำให้องค์กรต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนในองค์กรที่จะต้องมีความตื่นตัว และพร้อมปรับตัวให้ได้ตลอดเวลาในช่วงเปลี่ยนผ่าน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ไม่อาจจะเป็นดัชนีชี้วัดใดๆ ได้เลยว่าอีก 10 ปี 20 ปีข้างหน้าธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีทิศทางอย่างไร เพราะโลกที่เปลี่ยนและชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้เราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาตามให้ทันยุคทันสมัย ทันเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาแทรกซึมวิถีชีวิตเราในแต่ละวัน แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ดิฉันเชื่อว่าในยุคนี้ไม่ใช่แค่ทักษะที่มี เทคโนโลยีล้ำๆ ที่เข้ามาแค่นั้น แต่มันอยู่ที่วิธีคิดของเราต่างหาก

อย่างการพัฒนาคนในโลกยุคใหม่ บางส่วนอาจจะต้องพึ่งพาประสบการณ์จากคนเก่า ในแง่ของศักยภาพพื้นฐานความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ภาพทางสังคม แต่สำหรับการพัฒนาคุณภาพที่จะต้องเชื่อมต่อกับโลกอนาคตและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามา ต้องคิดใหม่ทำใหม่ เปลี่ยนวิธีคิด Mindset ใหม่ ที่ต้องสร้างแนวทางปฏิบัติออกจากประสบการณ์และภาพจำเดิมๆ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดและท้าทายที่สุด ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกใบใหม่

และด้วยวิธีคิดใหม่ที่ต้องปรับให้ทันกับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสิ่งแวดล้อมทางความคิดและการพัฒนาศักยภาพแห่งตัวตน ที่จะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพโดยรวมในการพัฒนาบุคลากรกับการพัฒนาความสามารถในการทำงานที่เชื่อมโยงระหว่างตัวตนของแต่ละคนกับงานที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหากพิจารณาดูถึงความเชื่อมโยงของประสบการณ์ในการทำงานแบบเดิมๆ จะเห็นว่าศักยภาพการทำงานจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงของคุณสมบัติเฉพาะตัวผ่านความสัมพันธ์กับผู้คน กับความสามารถในงานที่หลอมรวมขึ้นเป็นสมการของความสำเร็จภายในองค์กรหรือความความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิต

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆ คนที่เตรียมลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ เปลี่ยนแนวทางชีวิต หรือทำอะไรใหม่ๆ กับชีวิต แม้ว่าการเริ่มต้นในครั้งนี้อาจจะไม่ราบเรียบทุกย่างก้าวก็ตาม แต่ขอให้คุณมั่นใจว่าคุณสามารถผ่านจุดนั้นไปได้และกล้าก้าวผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปให้ได้ ดิฉันก็เชื่อว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งสามารถเดินทางไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้เช่นกันค่ะ

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง