You can compare up to 3 projects

Articles

คู่แข่งในโลกปัจจุบัน

Views

12 ก.ค. 2561

ปัจจุบันปัจจัยทางเทคโนโลยีทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันธรรมชาติของการแข่งขันก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เทคโนโลยีทำให้ข้อจำกัดในการแข่งขันลดลง ผู้เล่นหน้าใหม่สามารถเข้ามาในตลาดได้ ทำให้ภาวะการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งที่ต่างจากสมัยก่อนอย่างชัดเจน

หากเราพูดถึงคู่แข่งตามนิยามของโลกธุรกิจก่อนยุคดิจิทัล เรามักจะนึกถึงบริษัทคู่แข่งที่ทำสินค้าเช่นเดียวกับเรา เช่น ถ้าเราเป็นคนขายน้ำดื่ม คู่แข่งของเราก็คือคนที่ทำน้ำดื่มยี่ห้ออื่นๆ แต่การเข้ามาของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้พรมแดนการแข่งขันนั้นเบลอลงเรื่อยๆ คู่แข่งในปัจจุบันมีธรรมชาติที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่ต้องเป็นคู่แข่งทางตรงในธุรกิจเดียวกัน ผลิตสินค้าเหมือนกัน กลายเป็นเราต้องแข่งกับธุรกิจอื่นที่อาจไมได้ผลิตสินค้าเหมือนกับเราเลย แต่สามารถทำสินค้าที่ให้ประโยชน์หรือตอบโจทย์ลูกค้าแบบเดียวกับสินค้าของเราได้ ตัวอย่างที่ชัดเจนเลยก็คือ Netflix แต่เดิม Netflix นั้นจะ content ด้านบันเทิงที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับบริษัทร้านให้เช่าแผ่นหนังอย่าง Blockbuster แต่ต่อมา ธุรกิจคอนเทนต์ดิจิทัลของ Netflix ขยายตัวและหลากหลายมากขึ้น ทำให้ Netflix กลายเป็นคู่แข่งของสื่อบันเทิงอื่นๆทั้งทวี ช่องสารคดี โรงหนัง รวมไปถึงเกมด้วย อีกตัวอย่างที่ใกล้ตัวก็คือ บรรดาธุรกิจ Fintech ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบันที่เริ่มเข้ามาแข่งขันกับธนาคารดั้งเดิมมากขึ้น ทำให้ธนาคารในปัจจุบันต้องเผชิญการแข่งขันจากธุรกิจเทคโนโลยีที่พัฒนาบริการการเงินจาก AI และ BIG Data นอกเหนือจากธนาคารในและต่างประเทศ

ฉะนั้นแล้ว ธุรกิจนอกจากต้องตระหนักถึงธรรมชาติของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปแล้ว ต้องเตรียมรับมือกับธรรมชาติของคู่แข่งที่เปลี่ยนไปด้วย เทคโนโลยียุคใหม่ทำให้ข้อจำกัดในการทำธุรกิจลดลงไปมาก เส้นแบ่งธุรกิจแต่เดิมที่เรามักจะแบ่งธุรกิจเป็นหมวดอุตสาหกรรมที่ชัดเจนนับวันมีแต่จะจางลงเรื่อยๆ ธุรกิจ e-commerce อย่าง Alibaba ก็มีการขยายตัวเข้าสู่บริการทางการเงินมากขึ้น ขณะที่ Amazon เองก็ขยายอาณาจักรเข้าสู่การค้าปลีกในโลกกายภาพ อีกทั้งยังมีธุรกิจด้าน Cloud และการขนส่งด้วย เราจึงเห็นปรากฏการณ์ที่ธุรกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ผนวกกับฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมเป็นสปริงบอร์ดขยายตัวไปสู่ธุรกิจอื่นๆมากขึ้น ดังน้นแล้วธุรกิจในปัจจุบันจะอยู่รอดได้จำเป็นต้องมองไปข้างหน้าและคาดการณ์ถึงคู่แข่งที่จะเข้ามาในอนาคตให้ไกลกว่าธุรกิจดั้งเดิมที่เห็น ธุรกิจจำต้องรู้ว่าใครบ้างที่อาจกระโดดเข้ามาแข่งกับเราได้ มีจุดไหนที่เรายังทำไม่ได้ จุดไหนที่คู่แข่งในอนาคตจะเอามาเป็นจุดได้เปรียบในการแข่งกับเราเพื่อให้ธุรกิจเราก้าวไปในจุดที่เป็นช่องทางของตลาดในอนาคตก่อนที่คู่แข่งจะสอดแทรกเข้ามา

โดยสรุปแล้ว เทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคและธรรมชาติของคู่แข่งที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจในยุคนี้จำเป็นต้องปรับตัวให้สินค้าของตัวเองตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ขณะเดียวกันก็ต้องมองไปข้างหน้าให้เห็นถึงการแข่งขันที่อาจเข้ามาได้จากธุรกิจอื่นๆที่สามารถอาศัยช่องทางเทคโนโลยีเข้ามาแข่งขันด้วย การแข่งขันในอนาคตจึงมาจากทุกทิศทางทั้งจากธุรกิจที่ทำสินค้าเหมือนเราและธุรกิจนอกอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตสินค้าตัวอื่นที่อาจตอบโจทย์ลูกค้าได้เช่นกัน ธุรกิจในอนาคตจึงต้องมองให้ออกว่าใครที่จะเข้ามาแข่งกับเราได้อีกและพร้อมที่จะเคลื่อนตัวก่อนที่คู่แข่งจะเห็นช่องเข้ามา

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง