You can compare up to 3 projects

Articles

เทรนด์คอนโดยุคใหม่

Views

2 พ.ย. 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันมีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้การพัฒนาโครงการบ้านที่ญี่ปุ่นอยู่หลายโครงการ เพื่อหาแนวคิดมาใหม่ๆ มาปรับใช้ที่เมืองไทย โดยปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นเองกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว ส่งผลให้ผู้ซื้อในตลาดมีปริมาณลดลงขณะที่ในตลาดเองก็มีผู้ประกอบการอยู่มากมาย ทำให้ตลาดบ้านในญี่ปุ่นเองมีการแข่งขันที่สูงมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่นั่นต้องมีการแข่งขันกันพัฒนาไอเดียใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบันจากการศึกษาการพัฒนาโครงการหลายๆรายที่ญี่ปุ่น ดิฉันสังเกตเห็นเทรนด์หลักๆอยู่ 2 เรื่องที่ผู้ประกอบการที่นั่นใช้พัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบันดังนี้

เรื่องแรกก็คือ การทำคอนโดที่ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกมากขึ้น ที่ญี่ปุ่นเองดิฉันพบว่าผู้พัฒนาโครงการที่นั่นได้ออกแบบห้องที่ให้สิทธิ์กับลูกค้าสามารถเลือกการตกแต่งและเครื่องใช้บางอย่างให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสีห้อง การเลือกชุดครัว หรือแม้แต่ความสูงของผนังครัว การให้ลูกค้าเลือกปรับห้องให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะตัวถือเป็นจุดขายที่ช่วยสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยใหม่ๆให้กับลูกค้าที่โครงการเอาใจใส่มากขึ้น เป็นการสร้างจุดต่างให้โครงการที่นั่นและเพิ่มมูลค่าของโครงการในตลาด

เรื่องที่ 2 คือ เทรนด์เรื่องสุขภาพ เรื่องนี้ที่ไทยเองก็เริ่มมีบางโครงการที่เข้ามาจับเทรนด์นี้กันบ้างแล้ว ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ทำให้คอนโดสมัยนี้หันมาจับเรื่องสุขภาพมากขึ้นก็เนื่องมาจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งในญี่ปุ่นหรือในไทยเอง อีกทั้งคนสมัยนี้เองก็มีการตื่นตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วย ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนสมัยนี้คำนึงถึงปัจจัยด้านสุขภาพมากขึ้น การแสวงหาที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้พัฒนาโครงการหันมาใส่ใจและพยายามตอบโจทย์ด้วยการสร้างคอนโดที่ผู้ซื้อมั่นใจว่าอยู่แล้วจะสุขภาพดีกว่าที่อื่น การทำโครงการในปัจจุบันจึงมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลมากขึ้น มีการดึงโรงพยาบาลมาเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาและการตั้งโครงการที่ใกล้โรงพยาบาลก็เป็นอีกทางเลือกที่ผู้ประกอบการนิยมกันมาก นอกจากนั้นแล้วองค์ประกอบอื่นๆที่ช่วยในเรื่องการดูแลสุขภาพก็ถูกนำมาเข้ามาใช้ในการพัฒนาโครงการมากขึ้นทั้งเรื่องของเครื่องมืออกกำลังกาย สายรัดข้อมืออัจฉริยะ รวมถึงซอฟท์แวร์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยในเรื่องการออกกำลังกายและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพให้กับผู้อยู่อาศัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำหลังจากประมวลผลข้อมูลต่างๆออกมา

ประสบการณ์จากญี่ปุ่นครั้งนี้บ่งบอกว่า แนวโน้มการเลือกที่อยู่อาศัยในอนาคตนั้นผู้ซื้อจะไม่ได้ให้ความสำคัญแค่เรื่องที่ตั้งและฟังก์ชั่นการอยู่อาศัยแบบที่ผ่านมาเท่านั้น แต่จะให้ความสำคัญกับการให้ลูกค้าสามารถเลือกประสบการณ์อยู่อาศัยต่างๆได้เองมากขึ้นและตอบโจทย์ในการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพที่ดีด้วย ทั้งนี้ไม่ได้ความว่าปัจจัยด้านที่ตั้งและการออกแบบฟังก์ชั่นการอยู่อาศัยจะไม่สำคัญ แต่เทรนด์ในยุคหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยสังคมสูงวัยและเรื่องสุขภาพ โจทย์ด้านสุขภาพและการเพิ่มทางเลือกในการอยู่อาศัยจะเป็นจุดขายสำคัญที่แต่ละโครงการจะนำมาแข่งขันกันมากขึ้นในอนาคต

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง