You can compare up to 3 projects

Articles

6 โรคสุดฮิตมนุษย์ทำงาน

Views

จะงานเยอะแค่ไหน เราต้องไม่ลืมดูแลตัวเอง! เพราะบ่อยครั้งที่พฤติกรรมของ #มนุษย์ทำงาน อย่างเราๆ เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อโรคให้ตัวเราเอง โดยเฉพาะ 6 โรคสุดฮิต ที่เหล่ามนุษย์ทำงานมักจะเป็นกัน!
...ไม่อยากป่วย ไม่อยากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ต้องรู้วิธีป้องกัน ถือคติ "รู้ก่อน...ปรับตัวได้ ป้องกันทัน! นะคะ" #เพราะเสนาห่วงใยคุณ

เลื่อนลง