You can compare up to 3 projects

Articles

Eco Innovation

Views

27 มี.ค. 2560

ปีนี้เป็นปีที่กระแสประเทศไทย 4.0 มีความคึกคักมากขึ้นค่ะ และเมื่อทุกคนพูดถึงวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ก็เลี่ยงไม่พ้นที่จะพูดถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนา “นวัตกรรม” ค่ะ เมื่อพูดถึงนวัตกรรมนั้น ภาพแรกที่คนทั่วๆ ไปจะนึกถึงคือ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก้าวล้ำนำสมัย การพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ มาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตหรือสิ่งที่มาปฏิวัติวงการต่างๆค่ะ ตัวอย่างที่ใกล้ตัวก็เช่น การเกิดขึ้นของอินเตอร์เน็ต, สมาร์ทโฟน หรือรถยนต์ไร้คนขับในอนาคตค่ะ

แต่ความจริงแล้วนวัตกรรมหรือ Innovation นั้นมีความหมายที่กว้างขวางกว่านั้นค่ะ ตัวของนวัตกรรมที่เป็นจริงนั้นไม่ได้จำกัดแค่การคิดค้นสิ่งใหม่ๆหรือที่เรียกว่า Invention ตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นค่ะ แต่นวัตกรรมนั้นยังรวมไปถึงเรื่องของการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น หรือการนำเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือแนวคิดบางอย่างที่ใช้ใน sector หนึ่งเอามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในอีก sector หนึ่งก็ได้ค่ะ สำหรับบทความในวันนี้นั้นจะขอเจาะประเด็นไปที่นวัตกรรมที่เรียกว่า Eco Innovation ค่ะ

เมื่อพูดถึง Eco Innovation หรือนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้น ภาพในหัวของหลายๆคนคงนึกถึงเรื่องของการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีสีเขียว หรือพลังงานสะอาดประเภทต่างๆค่ะ แต่หากมองในมุมของธุรกิจแล้ว Eco Innovation นั้นมีคุณสมบัติสำคัญอยู่ 3 ประการด้วยกันค่ะ

คุณสมบัติประการแรกก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานค่ะ เรื่องของการประหยัดพลังงานถือเป็นเทรนด์ตัวหนึ่งในกระแสการรักษ์โลกและการพัฒนาสินค้าและบริการในแนว Eco Innovation ในยุคนี้ค่ะ นอกจากการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์การประหยัดพลังงานของผู้บริโภคแล้ว การที่ธุรกิจสามารถพัฒนากระบวนการทำงานและการผลิตที่ประหยัดพลังงานได้นั้นก็เป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ ขณะเดียวกันการที่ธุรกิจมี Eco Innovation ในการดำเนินงานก็ยังช่วยลดต้นทุนไปในตัวด้วยค่ะ

คุณสมบัติประการที่ 2 ของ Eco Innovation ก็คือเรื่องของการประหยัดเวลาค่ะ เวลานั้นถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทุกคนและทุกองค์กรค่ะ ขณะเดียวกันเวลาก็ถือเป็นตัววัดประสิทธิภาพที่ดีด้วยค่ะ การที่เราสามารถคิดค้นกระบวนการทำงานหรือมีเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในกรอบเวลาที่ต้องการหรือใช้เวลาที่น้อยกว่ากำหนดนั้นย่อมช่วยให้งานต่างๆเสร็จเร็วขึ้น และเอาเวลาที่เหลือไปคิดงานอย่างอื่นต่อหรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกค่ะ ในทางตรงกันข้ามหากเราไม่สามารถทำงานได้ทั้งหมดตามกรอบเวลาที่กำหนด เราก็ต้องเสียเวลาเพิ่มเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งในอีกมุมหนึ่งเราก็ต้องสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรเพิ่มขึ้นค่ะ ดังนั้น Eco Innovation ในแง่ของการประหยัดเวลานั้นนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรแล้ว อีกด้านหนึ่งก็ย้อนกลับมาช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยค่ะ

คุณสมบัติข้อสุดท้ายของ Eco Innovation ก็คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพค่ะ คุณสมบัติข้อนี้สอดคล้องและต่อเนื่องจาก 2 ข้อแรกคือเรื่องของการประหยัดพลังงานและประหยัดเวลาค่ะ Eco Innovation ที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพนั้นนอกจากเรื่องการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าแล้ว ก็ยังรวมถึงการช่วยให้เกิดการวางแผนที่ดีที่ช่วยลดการซ้ำซ้อนของการใช้ทรัพยากรและขั้นตอนในการดำเนินงานค่ะ

เลื่อนลง