You can compare up to 3 projects

Articles

ระบบโซลาร์บนหลังคาบ้านทำงานอย่างไร

Views

การติดตั้งโซลาร์บนหลังคาให้กับบ้านทุกหลังนั้น จะต้องดำเนินการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความเข้าใจระบบการทำงานของโซลาร์ เพื่อความปลอดภัย และเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด เพราะฉะนั้นเวลาที่ติดตั้งเอง ก็จะต้องหาช่างมาประเมิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถติดตั้งได้หรือไม่

💥แต่ที่บ้านของเสนา ลดขั้นตอนยุ่งยากตรงนี้ไปได้เลย เพราะเรา ออกแบบให้หลังคาบ้านสามารถรองรับการติดตั้งแผงโซลาร์ได้ อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งมีช่างดูแลบริการตลอดอายุการใช้งาน

📌บ้านพร้อมติดโซลาร์ ทำเลศักยภาพ https://bit.ly/2OnUtTH
หรือโทร. 1775

เลื่อนลง