You can compare up to 3 projects

Articles

ความฉลาดและความพยายาม

Views

1 มี.ค. 2562

NOTE:

มีคำพูดประโยคหนึ่งของอัลเบิร์ต ไอสไตน์ที่น่าสนใจมาก เป็นคำกล่าวที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานในแต่ละวันโดยไม่เกี่ยงว่าเราเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจระดับนั้นหรือเปล่า เขาเคยกล่าวไว้ว่า “It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer.” แปลความได้ว่า มันไม่เกี่ยวหรอกว่าผมเป็นคนเฉลียวฉลาด สิ่งที่เกิดขึ้นก็เพียงแค่ว่า ผมอยู่กับปัญหาต่างๆ นานกว่าคนอื่น คำกล่าวนี้ไอสไตน์กล่าวขึ้นมาเมื่อมีคนยกย่องว่าเขาเป็นอัจฉริยะระดับโลก และสิ่งนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในระดับที่คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในเอกภพได้ ภาพของความเป็นอัจฉริยะบุคคลระดับโลกจึงเป็นสิ่งที่ติดตาคนทั่วไปเมื่อพูดถึงไอสไตน์ แต่ตัวเขาเองกลับมองว่า ความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเขานั้นไม่เป็นเพราะเขาเป็นอัจฉริยะที่เหนือกว่าคนอื่น แต่เกิดจากความพยายามอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีความอดทนที่จะแก้ปัญหาต่างๆ จนประสบความสำเร็จ

เมื่อหันมามองโลกแห่งความเป็นจริงที่เราดำรงชีวิตในแต่ละวัน แน่นอนว่าเราย่อมต้องพบเจอคนที่เก่ง มีความสามารถ มีภาพของอัจฉริยะบุคคลอยู่ในที่ต่างๆ ตั้งแต่เราเรียนหนังสือไปจนถึงวัยทำงาน เมื่อเราเจอคนเก่งที่ประสบความสำเร็จและก้าวหน้ากว่าเรามากๆ เราก็มักจะนำคนเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเราเองและเกิดความคิดที่ว่า คนเหล่านั้นประสบความสำเร็จเพราะเก่งกว่าเรามาก แต่ในความเป็นจริงแล้วการสร้างความสำเร็จต่างๆ นั้น ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่หากเป็นกระบวนการทำงานที่ต้องอาศัยความพยายามต่อเนื่อง ต้องใช้ความอดทน บุคคลที่เรามองว่าเขาเก่งกว่าเรามากนั้น แท้จริงก็เพราะพวกเขามีความพยายามมากกว่าคนอื่น การที่อาศัยแต่ความเก่งเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความพยายามและความอดทนนั้น ย่อมไม่สามารถสร้างผลงานและความสำเร็จต่างๆ ออกมาได้ ในโลกของการทำงานจริงนั้นมีปัญหาที่เข้ามาให้เราแก้มากมายทุกวัน หากขาดความเอาใจใส่และความพยายามที่เพียงพอแล้ว ก็ย่อมไม่สามารถที่จะฝ่าฝันไปสู่ความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าไว้ได้เช่นกัน

จริงอยู่ว่าแม้ตัวเราเองจะเริ่มต้นไม่เท่ากับคนอื่นในโลกของการทำงาน แต่การให้ความสำคัญกับความพยายามนะเวลานั้นๆ เป็นสิ่งที่ตัวเราสามารถกำหนดและควบคุมได้ หากเรามีการเอาใจใส่ในการทำงานและทำทุกอย่างด้วยความพยายาม อดทน และมีความสม่ำเสมอ การประสบความสำเร็จในการทำงานก็เป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อมซึ่งเรื่องนี้ไอสไตน์ก็ได้ย้ำในประโยคเด่นที่กล่าวมาข้างต้นสมัยที่เขามีชีวิตอยู่ ฉะนั้นแล้วตามมุมมองของไอสไตน์ การมีความพยายามและเอาใจใส่ต่องานและปัญหาต่างๆ อาจสำคัญกว่าความเก่งด้วยซ้ำ

โดยสรุปแล้ว การที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำงานหรือทำธุรกิจนั้น สิ่งที่สำคัญกว่าความเก่งหรือเป็นอัจฉริยะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คือ การมีความพยายามและอดทนต่อการทำงานและการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา ดังเช่นที่ไอสไตน์เคยกล่าวไว้ว่า สิ่งที่ทำให้เขาทำงานสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนฉลาดแต่เป็นเพราะเขาอยู่กับปัญหาต่างๆ นานกว่า ฉะนั้นแล้วตัวเราเองก็สามารถประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับคนเก่งๆ ได้ หากเรามีความพยายามเช่นเดียวกับพวกเขา

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง