You can compare up to 3 projects

Articles

ยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตแค่ไหน

Views

ยานยนต์ไฟฟ้า เติบโตแค่ไหน? ทำไมบ้านเสนาโซลาร์พร้อมรองรับ.....

สถิติของกรมการขนส่งทางบก ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563 จำนวนการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
-รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) 4,799 คัน
-รถยนต์ไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริด (HEV/PHEV) 172,818 คัน

สถานีอัดประจุไฟฟ้ามีจำนวนหัวจ่ายไฟฟ้ารวมกว่า 1,854 หัวจ่าย กระจายตามจุดต่างๆ อาทิ ปั๊ม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

มี 8 ทิศทางส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ให้ครอบคลุมรอบด้าน ดังนี้
1. มีการจัดทำแผนที่นำทางเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า (EV Roadmap)
แบบบูรณาการ
2. มีการพิจารณาปรับปรุงข้อกฎหมายต่างๆ อาทิ ให้รถสามล้อไฟฟ้าเเละรถรับจ้างไฟฟ้าสามารถจดทะเบียนได้อย่างเสรี
3. มีการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เช่นการส่งเสริมให้ประชาชนซื้อยานยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาที่เหมาะสมผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การลดภาษีส่วนบุคคล/นิติบุคคลสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
4. มีการส่งเสริมการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
5. มีการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเเละการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
6. มีการจัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
7. มีการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า
8. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า

หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนด้านการใช้พลังงานสะอาด

หนึ่งในเหตุผลก็คือ ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีทันสมัย ที่ทำให้คนขับรู้สึกปลอดภัยในการขับขี่ได้ ทำให้หลายๆ ประเทศหันมาใช้กันอย่างเเพร่หลายมากขึ้น

ตั้งแต่ปี 2558 จนกระทั่ง ปี 2563 การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเติบโต และก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งเเวดล้อมในระยะยาว ไม่ปล่อยมลพิษทำลายชั้นบรรยากาศ ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง แล้วหันมาพึ่งตนเองใช้พลังงานทดแทนในบ้านเรา

“เพราะพลังงานสะอาดไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตยั่งยืนเพียงแค่วันนี้ แต่ยังรวมถึงอนาคตด้วย”

ที่บ้านเสนาโซลาร์ของเราจึงออกแบบให้มี (EV Station) สำหรับชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าฟรีด้วยพลังงานสะอาดจากโซลาร์ ทั้งที่บ้าน และพื้นที่ส่วนกลาง

📌โครงการที่มีระบบรองรับ ยานยนต์ไฟฟ้า

เสนา พาร์ค แกรนด์ รามอินทรา
ราคาเริ่ม : 8 - 12 ลบ.
Line@ : http://line.me/ti/p/%40ubm1720g
รายละเอียด : https://bit.ly/2N4nJhj
แผนที่นำทาง : https://bit.ly/2YrSSjS
โทร : 1775 กด 17

เสนา แกรนด์ โฮม รังสิต-ติวานนท์
ราคาเริ่ม : 6 - 12 ลบ.
Line@ : http://line.me/ti/p/%40senagrandhome
รายละเอียด : https://bit.ly/2VRpKm7
แผนที่นำทาง : https://bit.ly/2T0432g
โทร : 1775 กด 16

เลื่อนลง