You can compare up to 3 projects

Articles

ทำ 8 สิ่งนี้ประหยัดพลังงาน เซฟเงิน

Views

เซฟค่าใช้จ่ายในบ้านได้ ตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะด้วยสถานการณ์หลายๆ อย่างที่มีผลกระทบกับสภาพคล่องในการใช้จ่ายของเรา ถ้าตอนนี้เราสามารถลดค่าใช้จ่าย และมีเงินสำรองเก็บไว้ โอกาสเสี่ยงจะน้อยลงและมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะ ลองทำ 8 สิ่งนี้ นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังเซฟเงินในกระเป๋าได้อีกด้วยนะคะ

เลื่อนลง