You can compare up to 3 projects

Articles

Simple กับ Easy

Views

14 มิ.ย. 2561

คำว่า Simple กับ Easy นั้น แปลตรงๆว่า ง่ายเหมือนกัน แต่ความหมายจริงๆแล้วต่างกัน โดยคำว่า Simple นั้นเป็นความง่ายในแง่ของความเข้าใจง่าย ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ขณะที่ Easy นั้นเป็นความง่ายในแง่ของความไม่รัดกุม ทำอะไรง่ายๆแบบไม่ต้องใส่ใจอะไรมาก หรือทำอะไรแบบหลวมๆ
คำว่า Simple กับ Easy นั้น แปลตรงๆว่า ง่ายเหมือนกัน แต่ความหมายจริงๆแล้วต่างกัน โดยคำว่า Simple นั้นเป็นความง่ายในแง่ของความเข้าใจง่าย ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ขณะที่ Easy นั้นเป็นความง่ายในแง่ของความไม่รัดกุม ทำอะไรง่ายๆแบบไม่ต้องใส่ใจอะไรมาก หรือทำอะไรแบบหลวมๆ ในเรื่องของธุรกิจนั้น เรื่องของความง่ายก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจนั้นเป็นเรื่องของการบริหารคนและทรัพยากรจำนวนมากให้สามารถนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือการ execute ตัวกลยุทธ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเอง หากกลยุทธ์นั้นไม่สามารถ execute ได้ตามที่วางไว้ แม้ธุรกิจจะมีกลยุทธ์ที่ดีเพียงใด หากการ execute ไม่ดี กลยุทธ์ก็ย่อมไม่ประสบผล ดังนั้นแล้วการมี good strategy จึงต้องมาพร้อมกับ good execution ด้วยและความง่ายนี่เองจึงเข้ามามีบทบาทในส่วนของการ execute กลยุทธ์

ธุรกิจที่ต้องทำการสื่อสารกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ขณะเดียวกันก็ต้องมีการประสานงานกันข้ามหน่วยงานเพื่อให้ได้งานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ การมีขั้นตอนการปฏิบัติและการสื่อสารที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมาจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น เกิดข้อผิดพลาดน้อย ในส่วนของลูกค้า ความเรียบง่ายนั้นช่วยลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างธุรกิจและลูกค้าลงได้ ทำให้ธุรกิจสามารถทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ช่วยยกระดับการบริการหลังการขายและสื่อสารข้อคิดเห็นจากลูกค้ากลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

ตรงกันข้ามหากธุรกิจมุ่งไปที่ Easy แทนที่ Simple นั้น การดำเนินงานนั้นก็จะเกิดความหละหลวม ขาดความใส่ใจ กระบวนการทำงานขาดความพิถีพิถัน ทำให้ธุรกิจพลาดในรายละเอียดสำคัญไปและขาดการตรวจสอบคุณภาพในการทำงาน ขณะเดียวกันการทำงานแบบ Easy นั้นก็จะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อแบรนด์ด้วย ความ Easy ในสายตาลูกค้านั้นบ่งบอกถึงการขาดความใส่ใจของธุรกิจต่อตัวลูกค้า

ฉะนั้นแล้วการทำธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จนั้นควรยึดหลักการ We should be simple but we should not be easy หมายความว่า ธุรกิจควรมีกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการทำงานและการสื่อสารกลยุทธ์ ธุรกิจที่เน้นกระบวนการที่เรียบง่ายยังสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและเกิดความยืดหยุ่นด้วย ขณะเดียวกันธุรกิจก็ไม่ควรปล่อยปะละเลยกับการควบคุมคุณภาพ การบริการ และการดูแลลูกค้า ให้เกิดความหละหลวม มักง่าย ขาดการใส่ใจ พูดง่ายๆว่า ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องทำงานอย่างเรียบง่าย แต่ไม่มักง่ายนั่นเอง

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง