You can compare up to 3 projects

Articles

การตลาด 4.0

Views

Note:

การตลาด 4.0

วันนี้ดิฉันได้มีโอกาสอ่านหนังสือ Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital ที่เขียนโดยกูรูการตลาดชื่อก้องโลก Philip Kotler โดยหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเทรนด์ใหม่ในวงการการตลาดและธุรกิจในโลกอนาคตที่ถูกขับเคลื่อนด้วย Digital Transformation ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทำธุรกิจอย่างสิ้นเชิงจากที่เราคุ้นเคยในสมัยก่อนค่ะ

https://marketinginsidergroup.com/strategy/marketing-4-0-philip-kotler/

การตลาดในยุค 4.0 นั้นจะถูกขับเคลื่อนด้วยพลวัตที่รวดเร็วในโลกดิจิตอลที่มี platform ต่างๆมากมายให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมผ่าน Social Media หรือชุมชนออนไลน์ในแบบต่างๆค่ะ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สามารถเชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าด้วยกันและมีการเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแบบ Real-Time ทำให้เทรนด์ของการบริโภคในอนาคตนั้นจะเป็นยุคที่ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางค่ะ เนื่องจาก Social Media ในปัจจุบันทำให้เกิด content ใหม่ๆขึ้นมาในลักษณะที่เป็น user-generated content คือเป็น content ที่ผู้ใช้งานเป้นผู้สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆ การแสดงความคิดเห็น การรีวิว หรือแม้แต่ Application ค่ะ

การที่โลกของข้อมูลและการติดต่อสื่อสารต่างๆเป็นโลกออนไลน์ที่ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะ การสร้างแบรนด์ในอนาคตนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยพลังของเครือข่ายหรือสร้างกระแสที่โดนใจคนหมู่มากอย่างรวดเร็วและอาศัยการขยายตัวผ่านเครือข่ายของชุมชนออนไลน์ต่างๆจนกระแสนั้นกลายเป็นเทรนด์ขึ้นมาค่ะ ซึ่งนั่นจะทำให้บทบาทของสื่อดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ หรือป้ายโฆษณาลดลงไปด้วย เนื่องจากสื่อการตลาดเหล่านี้เคลื่อนตัวได้ช้า ไม่สามารถปรับเปลี่ยน content ได้ทันกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะที่ไม่สามารถเชื่อมต่อและเปิดโอกาสให้กับการมีส่วนร่วมของชุมชนออนไลน์หรือ platform ต่างๆได้ค่ะ

ทั้งนี้ในหนังสือของ Kotler นั้นได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายของการตลาด 4.0 ที่จะมีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจในยุคดิจิตอลเอาไว้เป็น 3 กลุ่มด้วยกันค่ะ กลุ่มแรกเลยคือกลุ่ม Youth หรือกลุ่มของเยาวชนคนรุ่นใหม่ คนกลุ่มนี้เป็นคนที่เติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างมาก พวกเขาจะสัมผัสกับอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ยังเล็กและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆเป็นอย่างดีค่ะ

กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มของผู้หญิงค่ะ ประชากรผู้หญิงนั้นจะรู้จักเลือกหาสินค้าที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองและมองหาข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ ขณะเดียวกันผู้หญิงก็จะมีความไวต่อเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดด้วยค่ะ กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เรียกว่า Netizen เป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตและ Social Media มาก ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่จำกัดอายุหรือเพศค่ะ ลักษณะของคนกลุ่มนี้จะมีการ connect กับโลกออนไลน์อยู่ตลอด จะไม่ตกข่าว และพึ่งพาการหาข้อมูลจากโลกออนไลน์ก่อนการตัดสินใจต่างๆค่ะ

โดยสรุปแล้ว การทำการตลาด 4.0 ในอนาคตนั้นธุรกิจจะต้องมุ่งเน้นการสร้างสินค้าและการสื่อสารแบรนด์ที่ตอบโจทย์พลเมืองออนไลน์ในอนาคตที่มีพฤติกรรมเชื่อมต่ออย่างถึงกันอยู่ตลอดในชุมชนออนไลน์ ซึ่งพลเมืองกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยกลุ่มเยาวชน ผู้หญิง และบรรดา Netsterต่างๆ บทบาทของสื่อการตลาดดั้งเดิมจะลดลงอย่างมาก ขณะที่กลยุทธ์ทางการตลาดจะทำผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้นซึ่งช่วยให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถอาศัยผลของเครือข่ายในการสร้างกระแสของแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตกกระแสได้อีกด้วยค่ะ


รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง