You can compare up to 3 projects

Articles

ต้นไม้แบบไหน รากไม่ทำลายบ้าน

Views

#หูกระจงควรปลูกห่างจากตัวบ้าน แอดเฟิร์มว่าเรื่องจริง เพราะรากของหูกระจงจะแผ่ออกไปด้านข้าง ซึ่งถ้าหากปลูกใกล้บ้านมาก รากจะไชเข้าไปจนพื้นแตกราวได้ เพราะฉะนั้นเราไปดูกันค่ะ 5 ต้นไม้แบบไหนที่รากไม่ทำลายโครงสร้างบ้าน แถมให้ร่มเงาได้ด้วย

📌1. ต้นแก้วมุกดาหรือโกงกางเขา เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง มีรากอากาศ สูงได้ประมาณ 2-3 เมตร
📌2. แคนา หรือ ต้นแคป่า เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง สูงได้ประมาณ 10-20 เมตร ควรปลูกห่างจากรั้วถึงตัวบ้านประมาณ 1-1.5 เมตร
📌3. ต้นหูหนูหรือต้นสั่งทำ เป็นไม้ยืนต้นคล้ายหูกระจง ส่วนมากสูงไม่เกิน 20 เมตร รากเป็นแนวดิ่ง ต้นโตเร็วต้องตัดแต่งกิ่งเป็นประจำ
📌4. ตีนเป็ดน้ำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้เต็มที่ 12 เมตร ให้ร่มเงา ดอกไม่มีกลิ่น แต่หลายคนอาจสับสนกับต้นตีนเป็ดหรือพญาสัตบรรณที่มีกลิ่นรุนแรงและมีรากชอนไช
📌5. กันเกรา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงได้ประมาณ 15-25 เมตร ดอกหอม ให้ร่มเงา

เลื่อนลง