You can compare up to 3 projects

Articles

ต้นไม้แบบไหนไม่ควรปลูกใกล้บ้าน

Views

ตอนนี้หลายๆ คนหันมาใส่ใจปลูกต้นไม้กันมากขึ้น แต่ต้นไม้
ทุกชนิดไม่สามารถปลูกในบริเวณบ้านหรือที่อยู่อาศัยได้นะคะ
ต้องเลือกและศึกษาก่อนเริ่มปลูก ไม่เช่นนั้นแล้วอาจเกิดความเสียหายตามมาภายหลังได้ ด้วยความห่วงใยจากแอด เลยขอหยิบยกลักษณะต้นไม้บางชนิดที่ไม่ควรปลูกใกล้บ้านมาฝากกันค่ะ

เลื่อนลง