เลื่อนลง

ส่วนลดค่าชุดตรวจ Supreme Male EST Check-up โรงพยาบาลกรุงเทพ

December 31, 2021
พิเศษสำหรับสมาชิกเสนาคลับ รับส่วนลดค่าชุดตรวจ Supreme Male EST Check-up ราคาพิเศษ 18,600 บาท ราคาปกติ 43,422 บาท (ตรวจ 34 รายการ รวมการตรวจหลอดเลือดคอไปเลี้ยงสมอง Carotid Doppler)
Conditions
  • รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564– 31 ธันวาคม 2564
  • กรุณาแจ้งกดรับสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ Health Design Center ก่อนรับบริการ
  • สามารถใช้บริการเฉพาะศูนย์ Health Design Center ชั้น 5 อาคาร R โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) เท่านั้น
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • For Member

    You may also like

    Scroll Down