เลื่อนลง

MSIG ประกันภัยงานตกแต่ง แผน Fit Out Lite

เมื่อซื้อประกันภัยงานตกแต่ง แผน Fit Out Lite รับส่วนลด 15%*

December 31, 2021
Conditions
  • รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อประกันภัยงานตกแต่ง แผน Fit Out Lite
  • สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการตามที่บริษัทกำหนด
  • For Member

    You may also like

    Scroll Down