The stories from SENA's member

ความภูมิใจที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น


คุณธีระ แก้วใส และครอบครัว

ความภาคภูมิใจในบ้าน ที่มาจากน้ำพักน้ำแรง ที่ต่อสู้จนสามารถสร้างครอบครัวและฐานะมาได้จนมีวันนี้ของคุณธีระ ได้ถ่ายทอดไปสู่ลูกๆ ทั้งสอง ผ่านบ้านทั้่งสองหลัง

ความภาคภูมิใจในบ้าน ที่มาจากน้ำพักน้ำแรง ที่ต่อสู้จนสามารถสร้างครอบครัวและฐานะมาได้จนมีวันนี้ของคุณธีระ ได้ถ่ายทอดไปสู่ลูกๆ ทั้่งสอง ผ่านบ้านทั้่งสองหลัง ที่นับต่อจากนี้จะเป็นบ้านแห่งความภูมิใจ ของคนทั้งครอบครัว

 

หลังจากซื้อบ้านเดี่ยวหลังแรกของเสนาฯ ในโครงการเสนาแกรนด์โฮม 2 ปีต่อมา คุณธีระและครอบครัว ตัดสินใจซื้อบ้านหลังที่ 2 ในโครงการเดียวกัน

 

“อยู่บ้านหลังนี้เข้าปีที่ 2 แล้วครับ ก่อนหน้านี้เคยเข้ามาดูโครงการ เพราะมีบ้านญาติอยู่ในนี้ เคยมาพักกับเขาแล้วชอบ เพราะร่มรื่นดี เป็นสัดส่วน อย่างในหมู่บ้านนี้ คนก็ไม่พลุกพล่านมากเท่าไร ตอนนี้ก็ซื้อเพิ่มอีกหลัง เพราะจะขยับขยายครับ รู้สึกบ้านหลังเดิมนี้ เล็กไปแล้ว เพราะจะทำเป็นออฟฟิศเล็กๆไว้ติดต่อธุรกิจด้วย อนาคตก็วางแผนไว้ว่าถ้าไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว ก็จะให้ลูกๆอยู่ 2 คน คนละหลัง อยากให้เขาอยู่ใกล้ๆ กัน”

 

เมื่อธุรกิจที่ทำประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี คุณธีระวางแผนที่จะ ขยับขยาย จึงตัดสินใจซื้อบ้านอีกหลังในโครงการเดียวกัน และเช่นเดียวกับพ่อแม่ทุกๆคน ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเสมอ

 

คุณธีระและภรรยาจึงวางแผนอนาคตให้กับลูกชายและ ลูกสาวด้วยการซื้อบ้านที่เป็นทรัพย์สินที่พร้อมจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ให้กับลูกๆ ทั้งสองคน

 

“ก็คุยกับลูกอยู่ ว่าถ้าจบ ม.6 แล้ว ก็เห็นว่าอยากจะเรียนแพทย์ ไม่ก็วิศวะ ผมไม่คาดหวังว่าเขาจะมาสานต่อธุรกิจ เพราะธุรกิจที่ทำอยู่ ค่อนข้างเหนื่อย และรับผิดชอบเยอะมาก แต่ก็ทิ้งไม่ได้เพราะมีลูกน้อง ที่ต้องดูแล มันก็ต้องทำ แต่พอทำแล้วก็อยากจะซื้ออะไรที่เป็นสินทรัพย์ เก็บไว้ เป็นบ้าน เป็นอะไร ที่มันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ อย่างน้อยก็เอาไว้ ให้ลูกๆ ได้ อีกอย่างก็เชื่อมั่นในบริษัทครับ เพราะเท่าที่ผ่านมามีอะไร ทางเสนาฯ ก็จะช่วยดูแลให้ตลอด ผมเคยมีญาติมาเยี่ยมที่บ้านนะ มาดูบ้าน ดูอะไร รู้สึกว่าร่มรื่นดี แต่ก่อนเขาอยู่บ้านทาวน์เฮ้าส์ พี่แนะนำที่นี่ที่แรก เลยครับ”

 

ดูเหมือนว่า ความภาคภูมิใจในบ้าน ที่มาจากน้ำพักน้ำแรง ที่ต่อสู้ จนสามารถสร้างครอบครัวและฐานะมาได้จนมีวันนี้ของคุณธีระ ได้ถ่ายทอดไปสู่ลูกๆทั้งสอง ผ่านบ้านทั้งสองหลัง ที่นับต่อจากนี้จะเป็น บ้านแห่งความภาคภูมิใจ ของคนทั้งครอบครัว

Scroll Down