Loading...
19 October 2017

เสนาฯ ต้อนรับคณะคึกษาดูงานจาก บมจ.ไทยออยล์

884034_2
เมื่อเร็วๆ นี้  ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 20 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ของบริษัทเสนาฯ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานการทำงานแบบยั่งยืนให้สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

และในครั้งนี้ นอกจากได้ฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแล้ว ทางคณะยังได้ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมโครงการเสนา พาร์ค วิลล์ รามอินทรา ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่นำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) มาใช้เต็มรูปแบบ ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้านจัดสรร นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า หรือ EV Charging Station เพื่อให้บริการกับลูกบ้านภายในโครงการบ้านด้วย

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สิณีวรรณ  เทศปัญ  (บิว)    โทร.087-092-6971     E-mail: Sineewan.sena@gmail.com
กัมพล จ๋อมคำ       (น้อย)  โทร. 095-792-2994    E-mail:Kamponjom.sena@gmail.com