You can compare up to 3 projects

NICHE MONO PEAK BANGNA

เลื่อนลง
Favourite

REGISTER FOR SPECIAL PRIVILEGE

  • ex. name@example.com
  • ex. 088xxxxxxx
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


โปรโมชั่น เสนาผ่อนให้ ช่วงวิกฤตโควิด รายละเอียดดังนี้
– ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 14 มีนาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
– กู้ 110% ทั้งนี้เงื่อนไขและระยะเวลาในการผ่อน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้ เป็นตามเงื่อนไขและการอนุมัติสินเชื่อจากทางธนาคาร
– รับเงินคืนสูงสุด 1,611,000 บาท แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 62.04 ตร.ม. จำนวน 1 ยูนิต
– ผ่อนธนาคาร 0 บาท บริษัทฯ ช่วยผ่อนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราการกู้ 30 ปี โดยเป็นการออกเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าให้ลูกค้าถึงวันที่ 30 ก.ย 2563
– ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ประกอบด้วย ค่าส่วนกลาง 1 ปี ค่ากองทุน ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 1% ค่าจดจำนอง 1% ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 1 ปี ค่าบำรุงรักษามิเตอร์น้ำ 1 ปี ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมกรมที่ดิน มูลค่ารวมว่า 190,265 – 198,048บ.
– พร้อมเฟอร์นิเจอร์ Designed by SENA จาก SB (หรือเทียบเท่า) ได้แก่ เตียง ชุดเครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทานอาหาร โซฟา ชั้นวางทีวี ชุดเครื่องนอน และผ้าม่าน มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ที่ โครงการ THE NICHE Mono Peak Bangna

Niche Mono Peak Bangna : The Peak of Sophisticated Living

Attraction Nearby

Bangna-Chonburi highway
Bangna BTS

NICHE MONO PEAK BANGNA

Bangna-Trad Road (Km.3 inbound) Bangna, Bangna, Bangkok 10260

DOWNLOAD MAP GET DIRECTION

Related Projects

Scroll Down