Loading...
บ้านสองหลังแห่งความภูมิใจ
สิ่งที่เราไม่ชอบไม่ใช่ไม่ดี เราชอบเอาความไม่ชอบของเรามาเป็นหลักในการตัดสินใจ บางทีเราไปดูบ้านแล้วแบบนี้เราไม่ชอบ
คุณไข่มุก สายวิภู