Loading...
บ้านหลังนี้ที่เราภูมิใจ
รู้สึกดี รู้สึกว่าชีวิตมั่นคงขึ้น ในอีกระดับหนึ่ง อย่งน้อย การที่เราเสียเงินไปในแต่ละเดือน มันมีความหมาย มันก็คือของของเรา เป็นสมบัติเป็นทรัพย์สินของเรา
คุณจิตติพัฒน์ วารีชล