ข้อมูลในการรับซื้อที่ดิน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับซื้อที่ดินในทำเลกรุงเทพ และปริมณฑล ขนาดตั้งแต่ 2-50 ไร่ ทั้งในรูปแบบที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ดาวน์โหลดพื้นที่บริเวณที่ทางเสนาต้องการได้ที่นี่

เอกสารประกอบการเสนอขายที่ดิน

1. รายละเอียดที่ดิน(ขนาดพื้นที่, ราคา, สภาพปัจจุบัน)

2. แผนที่ตั้งที่ดินโดยละเอียด
 

3. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า

**ที่ดินเสนอขายที่มีเอกสารครบถ้วน จะได้รับการพิจารณาก่อน**

เสนอขายที่ดิน


ชื่อผู้เสนอขาย
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล

Not a valid email address A valid email address!
ที่ตั้งที่ดิน
 
ขนาดที่ดิน
ไร่
งาน
ตารางวา
**หากไม่มีข้อมูล กรุณาใส่เลข 0
ราคาที่เสนอขาย

รูปแผนที่
(โดยดูตัวอย่างด้านล่าง) กรุณาอัพโหลดไฟล์ รูปภาพที่ดิน, แผนที่, โฉนด ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls)
*ต้องเป็นแผนที่จาก Google Map ที่ระบุขอบเขตที่ดิน และเส้นทางการเดินรถอย่างชัดเจนเท่านั้น
ตัวอย่างแผนที่ที่ต้องการ
รูปแปลงที่ดิน(โฉนด/ระวาง)
(โดยดูตัวอย่างด้านล่าง) กรุณาอัพโหลดไฟล์ รูปภาพที่ดิน, แผนที่, โฉนด ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls)
*ต้องเป็นโฉนดที่มีตัวเลขชัดเจนเท่านั้น
ตัวอย่างโฉนดที่ดินที่ต้องการ

รายละเอียดอื่น ๆ
คลิ๊กปุ่ม “ลงขาย” เพื่อส่งข้อมูลที่ดินของท่านให้บริษัทพิจารณา

การส่งเอกสาร / ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


ติดต่อ

อีเมล : land.sena@gmail.com
โทรศัพท์: 1775 ต่อ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม