You can compare up to 3 projects
เลื่อนลง

เพลง Made From Her
Lyrics :
ใส่ใจทุกรายละเอียด
สร้างสรรค์ให้ดีที่สุด
จะทำให้บ้านทั้งหลังของคุณสดใส
เพราะว่า...คุณคือคนสำคัญ
วันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป

Made From Her
Made From Her
เพราะเสนา...คิดละเอียดกว่า ก็อยู่สบายกว่า

Made From Her
Made From Her
เพราะเสนา...คิดละเอียดกว่า ก็อยู่สบายกว่า

แค่เห็นรอยยิ้มของคุณ
พวกเรานั้นก็ภูมิใจ
เท่านี้ก็มีความหมายให้เราทำต่อไป
เพราะว่า...คุณคือคนสำคัญ
วันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป

** Made From Her (For Him And For Her)
Made From Her (From Her For Everyone)
เพราะเสนา...คิดละเอียดกว่า ก็อยู่สบายกว่า

Made From Her (For Him And For Her)
Made From Her (From Her For Everyone)
เพราะเสนา...คิดละเอียดกว่า ก็อยู่สบายกว่า
**
เพราะเสนา…คิดละเอียดกว่า ก็อยู่สบายกว่า

ไฟล์ดาวน์โหลด :
Made-From-Her-Song.mp3

เลื่อนลง