You can compare up to 3 projects

News & Activity

เสนาฯ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เปิดท่าเรือ นิชไอดี บางแค

Views

24 มี.ค. 2561

นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการจราจรและขนส่ง (สจส.) สังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดท่าเรือนิชไอดี บางแค ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบ หวังยกระดับการเดินทางให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการ นิชไอดี บางแคอยู่ห่างจากห้างซีคอน บางแค เพียง 5 นาที และบีทีเอส บางหว้า เพียง 15 นาที

เลื่อนลง