You can compare up to 3 projects

News & Activity

SENA แถลงนโยบายและกลยุทธ์ปี 60

Views

16 มี.ค. 2560

คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) และบริษัทในเครือ ร่วมกันถ่ายภาพ ในงานแถลงนโยบายและกลยุทธ์ ปี 60 โดยปีนี้ บริษัทชูกลยุทธ์ “Eco Innovation” ซึ่งจะเน้นการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งที่ทำอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงการให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้ามากขึ้น รวมไปถึงแอพพลิเคชั่น SENA 360° SERVICE ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการหลังการขายของบริษัทได้ง่าย , มีบริการที่ครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล โดยงานจัดขึ้นที่โรงแรมบางกอกชฏา เมื่อเร็วๆ นี้

เลื่อนลง