You can compare up to 3 projects

News & Activity

SENA โชว์ศักยภาพคว้ารางวัล Property Export Award Thailand 2018

Views

21 พ.ค. 2561

นายประกิต อัครเสรีนนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนขวา) บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ห์รางวัลและใบประกาศนียบัตร จาก ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (คนซ้าย) ในงานพิธีประกาศผลรางวัล Property Export Awards Thailand 2018 (PEAT 2018) สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ได้คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของที่อยู่อาศัย จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยสามารถคว้ารางวัลเกียรติยศ สาขาคอนโดมิเนียม Low Rise ประเภทตกแต่งสวยงามยอดเยี่ยม ได้แก่ โครงการ นิช โมโน สุขุมวิท 50 ถือเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ

เลื่อนลง