You can compare up to 3 projects

News & Activity

SENA เข้ารับโล่ ในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

Views

นายสุธรรม โอฬารกิจอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอท โซลาร์ จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ในฐานะบริษัทเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการ โดยมี นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่เป็นเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

เลื่อนลง