You can compare up to 3 projects

News & Activity

SENA ร่วมบริจาคหน้ากาก Face Shield 13,000 ชิ้น แก่โรงพยาบาลทั่วกรุงเทพฯ – ต่างจังหวัดสู้โควิด

Views

SENA เตรียมพร้อมส่งมอบหน้ากาก Face Shield 13,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนและจำเป็นต้องใช้ช่วงพิษโควิด – 19 นำร่องล็อตแรก 6,000 ชิ้น กระจายทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 ที่แพร่ระบาดหนักกระจายทั่วโลก ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 สะสมทั้งหมด 1.5 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบแสนคน ด้วยเหตุนี้เอง ทางบริษัทเสนาจึงขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสังคม และเป็นแรงสนับสนุนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความพร้อมในการรักษาและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และขณะนี้กำลังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

ล่าสุด ทางบริษัทได้มีการระดมพนักงานเสนาที่มีจิตอาสามาร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำหน้ากาก Face Shield เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งหมด 20 แห่ง 13,000 ชิ้น เบื้องต้น ทางบริษัทได้มีการส่งมอบให้ทางโรงพยาบาลแล้ว 6,000 ชิ้น ทั้งหมด 11 แห่ง ประกอบด้วย
1.โรงพยาบาลรามาธิบดี
2.โรงพยาบาลพุทธชินราช
3.โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 9
4.โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน
5.โรงพยาบาลสุรินทร์
6.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
7.โรงพยาบาลสมุทรสาคร
8.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
9.โรงพยาบาลบ้านแหลม
10.โรงพยาบาลตำรวจ
11.โรงพยาบาลสิรินธร

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการผลิตและทยอยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเพิ่มเติมอีก 9 แห่ง ประกอบด้วย
1.โรงพยาบาลจุฬาฯส่วนกลาง
2.โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์
3.สำนักงานสาธารณสุข อำเภอสังขะ
4.โรงพยาบาลพัทลุง
5.โรงพยาบาลยะลา
6.โรงพยาบาลสงฆ์
7.โรงพยาบาลอุ้มผ่าง
8.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
9.โรงพยาบาลแม่จัน ตามลำดับ

ทั้งนี้ ทางบริษัทเสนายังคงเดินหน้าสนับสนุนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานสามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันและหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้โดยเร็ว เราจะสู้ไปด้วยกันจนกว่าจะเป็น Zero Covid

เลื่อนลง