You can compare up to 3 projects
เลื่อนลง

ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดสูงสุด 621,600 บาท*

Call Center 1775 กด 39 | Add Friend
Add Line Friend : @nichepridetaopoon

  • ตัวอย่าง 088xxxxxxx
  • ตัวอย่าง name@example.com
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


รายละเอียดโครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์
ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร บริษัท เสนา ฮันคิว 1 จำกัด สำนักงานเลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครทุนจดทะเบียน 775,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 575,000,000 บาท กรรมการผู้จัดการ นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์, ชื่ออาคารชุด นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ ทะเบียนเลขที่ 9/2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ตั้งโครงการ ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 5603 เนื้อที่ประมาณ 3-1-64.4 ไร่ ที่ดินไม่มีภาระผูกพันจำนองกับธนาคาร เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 38 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เป็นห้องชุดพักอาศัยจำนวน 742 ห้องชุด และห้องชุดสำหรับการพาณิชย์ จำนวน 8 ห้องชุด และ อาคารเพื่อการพาณิชย์สูง 2 ชั้น จำนวน 2 ห้องชุด
ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการโอนฯ 1% ของราคาประเมินกรมที่ดิน ค่าจดจำนอง 1% ของราคายื่นกู้ธนาคาร(ถ้ามี) ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำ เงินกองทุน และ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วภาพทุกภาพเป็นภาพจริงบรรยากาศจำลองและตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้ของแถมหรือสิทธิหรือประโยชน์
– โปรโมชั่น รู้ไหม..ว่ามีคน รอเช่าอยู่นะ Rare Item แห่งเตาปูน แต่งครบ พร้อมอยู่ ติด MRT เตาปูน เริ่ม 3.19 ล้าน สำหรับห้องขนาด 27.97 ตร.ม. ได้แก่ ห้อง 807 , 808 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการ ราคาห้องชุดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 และโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เท่านั้น หรือตามที่ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขายหรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด
– โปรโมชั่น ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดสูงสุด 621,600 บาท โดยส่วนลดมูลค่าดังกล่าวเป็นส่วนลดจากราคาเต็ม 3,811,600 บาท เหลือ 3,190,000 บาท สำหรับห้อง 807 , 808 ขนาด 27.97 ตร.ม. อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจ สามารถสอบถามได้ที่โครงการ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 และโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เท่านั้น หรือตามที่ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขายหรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด
– โปรโมชั่น แต่งครบ พร้อมอยู่ คือ ชุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในห้องชุดทุกห้องชุดตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้ เฟอร์นิเจอร์ครบชุด Designed by SENA จาก Modernform (หรือเทียบเท่า) สำหรับห้องชุดขนาด 28 ตร.ม. มูลค่ารวม 110,000 บาท, สำหรับห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. มูลค่ารวม 120,000 บาท, สำหรับห้องชุดขนาด 34.5 ตร.ม.มูลค่ารวม 130,000 บาท, สำหรับห้องชุดขนาด 49 ตร.ม. มูลค่ารวม 170,000 บาท
โปรโมชั่นทั้งหมดข้างต้นนี้ เฉพาะยูนิตโครงการที่เข้าร่วมเท่านั้น รายละเอียดยูนิตที่เข้าร่วมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขาย และสามารถติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่โครงการและจะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขและรับโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น โปรโมชั่นนี้มูลค่าขึ้นอยู่กับการตกลงเฉพาะราย ซึ่งอาจได้รับแตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนทำการจองทุกครั้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ผิดเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขาย รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775#39

เลื่อนลง