You can compare up to 3 projects

จุดเริ่มต้นของการหันมาทำธุรกิจโซลาร์ --ต่อ--

อุทกภัยครั้งนี้ทำให้เราคิดต่อว่า จะทำอะไรได้บ้าง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำเดิมอีก มุมมองที่เราได้คือ
การหันมาใช้พลังงานสะอาด ไมทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่กำลังเกิดขึ้น และอาจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยได้ศึกษาร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ ทำบ้าน Green Smart Design เริ่มต้นศึกษาโครงสร้างจาก บ้านเสนา พาร์ค
แกรนด์ รามอินทรา เป็นโครงการแรก ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องคำนึงถึงผลกระทบ ต้นทุน การใช้งาน การอนุมัติจากภาครัฐ โดยเฉพาะเรื่องต้นทุน เราอยากให้โครงการบ้านที่ติดโซลาร์ เป็นราคาที่จับต้องได้ คือสิ่งที่ทำให้เราต้องคิดอย่างหนัก


และในที่สุดสิ่งที่เราคิด ก็เกิดขึ้นได้จริงแล้ว นับจากวันนั้น จวบจนปัจจุบัน โครงการของเสนาได้ติดตั้งโซลาร์บนหลังคาที่อยู่อาศัย (Solar Rooftop) ทุกโครงการ พร้อมด้วยบริการหลังการขายแบบครบวงจร โดยเริ่มดำเนินการมากว่า 5 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2558

ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เกิดโครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน” คือการกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน เหลือใช้จากประชาชน ในราคา 1.68 บาทต่อหน่วย กำหนดเวลารับซื้อ 10 ปี ทำให้การติดตั้ง “โซลาร์รูฟท็อป” ในบ้านอยู่อาศัยมีความคุ้มทุนมากขึ้น

ปัจจุบัน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ติดตั้งโซลาร์บนหลังคาทุกโครงการ ทั้งบนหลังคาบ้านทุกหลังและคอนโดมิเนียมบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีบริษัท เสนา โซลาร์ เอเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจเพื่อติดตั้ง ให้คำปรึกษา และการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร โดยมีบ้านที่ติดตั้งโซลาร์แล้วมากกว่า 400 หลังคาเรือน หรือกว่า 1,000 กิโลวัตต์ ซึ่งเมื่อคิดคำนวณในระยะเวลา 10 ปี เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ได้ถึง
16-63 ต้น สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้ 2-9 ตันต่อปี

เลื่อนลง