You can compare up to 3 projects

The stories from SENA's member

ผมเลือกนิช โมโน รามคำแหง เพราะถูกใจแปลนห้องและพื้นที่ส่วนกลาง


คุณธนภัทร วงศ์สล้างกุล

นิช โมโน รามคำแหง

ผมเลือกนิช โมโน รามคำแหง เพราะถูกใจแปลนห้องและพื้นที่ส่วนกลาง เฟอร์นิเจอร์ที่ให้มาตามคอนเซปต์ Made From Her ก็มีคุณภาพที่ดี โครงการร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่นด้วย ทำให้น่าเชื่อถือ เพราะญี่ปุ่นทำอะไรก็มักจะเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก เรื่องของการบริการของเจ้าหน้าที่ภายในโครงการทั้งฝ่ายขาย แม่บ้าน รปภ. ก็สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกด้วยครับ

เลื่อนลง