Loading...

ปรัชญาองค์กร

ความไว้วางใจจากลูกค้า

คือความภูมิใจของเรา

วิสัยทัศน์ขององค์กร

เรามุ่งมั่นใช้ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการเป็นเจ้าของ
และสร้างความอุ่นใจในการดูแลหลังการขาย
ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และตอบแทนคืนสู่สังคม

คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่มาของความภาคภูมิใจ
ที่มาของความภาคภูมิใจที่มาของความภาคภูมิใจ

ที่มาของความภาคภูมิใจ

จากธุรกิจครอบครัวเล็กๆ ที่ทำขนมลอดช่องขาย เจ้าของกิจการให้ความใส่ใจ และพิถีพิถันในการทำทุกขั้นตอน

พร้อมใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในความอร่อย และมีความสุขกับการได้ลิ้มลองรสชาติ จนเกิดเป็นความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้แวะเวียนมาทาน จนถึงวันนี้นานกว่า 30 ปี จากธุรกิจเล็กๆ มาเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีมูลค่ากว่าพันล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของกิจการก็ยังคงยึดหลักให้ความสำคัญกับลูกค้าตลอดมา

โดยเห็นได้จาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจด้วยความภูมิใจ ในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจ ที่ลูกค้าสามารถจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป รวมถึงคราวที่เกิดปัญหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงบริษัทฯ ยังได้มี ศูนย์เสนาอาสาที่คอยให้ความช่วยเหลือ ดูแลลูกบ้านในโครงการต่างๆ ทั้งที่ส่งมอบไปแล้วและยังไม่ได้ส่งมอบด้วยการมองว่าลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว

beginning as a family business
the quality real estate company
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาโครงการในนาม “บ้านร่วมทางฝัน”
โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือสังคม
ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่เป็นความภูมิใจที่เสนามีต่อลูกค้า พนักงาน
คู่ค้าหรือผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ยังมีต่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม
จนเป็นที่มาของประโยคที่ว่า ความไว้วางใจจากลูกค้า คือความภูมิใจของเรา

พันธกิจขององค์กร

ขับเคลื่อนองค์กรโดยให้ความสำคัญกับบุคลากร สร้างแรงบันดาลใจผ่านปรัชญาองค์กร และส่งมอบคุณค่าสู่ลูกค้าผ่านค่านิยมของเสนา
เน้นกระบวนการทำงานแบบบูรณาการ และสร้างระบบจัดการความรู้องค์กร เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
พัฒนาโครงการด้วยการบริหารต้นทุน และตอบสนองทุกความต้องการของเจ้าของบ้าน ด้วยบริการ 360 องศาที่ครอบคลุม
เติบโตด้วยการสร้างพันธมิตร การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการลงทุนในธุรกิจใหม่
สร้างความยั่งยืนด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นพลเมืองดีของประเทศ และตอบแทนคืนสู่สังคม

คุณค่าขององค์กร

ในการพัฒนาสินค้าให้เกิดความภูมิใจสูงสุดต่อลูกค้า จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจ
และความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่ายทุกระดับชั้น

จึงจำเป็นต้องมีหลักคิดในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน หลักคิดที่ว่านั้นมีอยู่ 4 ประการด้วยกัน ซึ่งหากเปรียบ
เสนา คือ “บ้าน” หลักคิด 4 ประการที่ว่านั้น ก็เปรียบเสมือนกับเสาหลัก 4 ต้น ของบ้านหลังนี้ และนั่นคือ 4 Core Values อันประกอบด้วย

4 Core values to success

TRUST

ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ

ซึ่งทำให้บริษัทฯ ก้าวข้ามผ่านมาได้ทุกวิกฤต

KNOWLEDGE SHARING

การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

ที่ดีแก่บุคคลรอบข้าง ที่ผู้ได้รับ นอกจากจะได้ประโยชน์แล้ว ผู้ให้ก็มีแต่ความภูมิใจ

CUSTOMER CENTRIC

ความเข้าใจลูกค้า

โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางของความคิด

CSR

ตอบแทนสังคม

การมีโอกาสได้ตอบแทนคืนสู่สังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม