Loading...
06 ก.ค. 2560

ศูนย์การค้า SENA Fest ชวนชาวฝั่งธนฯ เข้าร่วมกิจกรรม อาสาฬหบูชามหามงคล 2560

N4P_3675
N4P_3701
N4P_3785
N4P_3836
N4P_3843
N4P_3920
N4P_4086
01 / 07

ศูนย์การค้า SENA Fest ชวนชาวฝั่งธนฯ เข้าร่วมกิจกรรมอาสาฬหบูชามหามงคล 2560 

คุณธิดารัตน์ พัฒทอง ผู้บริหารศูนย์การค้าเสนาเฟสท์, คุณเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), คุณตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน และคุณปฐมพร ติรณสวัสดิ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดงานอาสาหฬบูชา พุทธบารมี สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ 3 แผ่นดินจากประเทศไทย พม่า และอินเดีย พร้อมเชิญชวนชาวฝั่งธนฯ และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสักการะพระบรมมาสารีริกธาตุเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา