Loading...
19 ต.ค. 2560

เสนาฯ ต้อนรับคณะคึกษาดูงานจาก บมจ.ไทยออยล์

เสนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บมจ.ไทยออยล์
เมื่อเร็วๆ นี้  ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 20 ท่าน เข้ามาศึกษาดูงานและกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ของบริษัทเสนาฯ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานการทำงานแบบยั่งยืนให้สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

และในครั้งนี้ นอกจากได้ฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแล้ว ทางคณะยังได้ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมโครงการเสนา พาร์ค วิลล์ รามอินทรา ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่นำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) มาใช้เต็มรูปแบบ ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้านจัดสรร นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า หรือ EV Charging Station เพื่อให้บริการกับลูกบ้านภายในโครงการบ้านด้วย

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สิณีวรรณ  เทศปัญ (บิว)   โทร. 087-092-6971    E-mail: Sineewan.sena@gmail.com
กัมพล จ๋อมคำ      (น้อย) โทร. 095-792-2994    E-mail:Kamponjom.sena@gmail.com