Loading...
27 มิ.ย. 2562

มูลนิธิร่วมทางฝัน โดย เสนา มอบรถพยาบาลให้รพ.รามาธิบดี

DSC_760701111.jpg
มูลนิธิร่วมทางฝัน โดย บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) นำทีมโดย มร.ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ส่งมอบรถพยาบาล มูลค่า 2,480,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา(ที่ 3 จากขวา) คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อเร็วๆ นี้


สำหรับการมอบรถพยาบาลครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯมุ่งหวังที่จะสนับสนุนระบบปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน ทั้งยังแสดงเจตจำนงค์ของมูลนิธิที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมให้ดียิ่งขึ้นไป