Loading...
21 พ.ค. 2561

SENA โชว์ศักยภาพคว้ารางวัล Property Export Award Thailand 2018

Note: 

pr-detail.jpg

นายประกิต อัครเสรีนนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนขวา) บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ห์รางวัลและใบประกาศนียบัตร จากศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (คนซ้าย) ในงานพิธีประกาศผลรางวัล Property Export Awards Thailand 2018 (PEAT 2018) สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ได้คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของที่อยู่อาศัย จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยสามารถคว้ารางวัลเกียรติยศ สาขาคอนโดมิเนียม Low Rise ประเภทตกแต่งสวยงามยอดเยี่ยม ได้แก่ โครงการ นิช โมโน สุขุมวิท 50 ถือเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ