Loading...
25 ก.ค. 2562

SENA รับรางวัลระดับเอเชียแปซิฟิก

Sena.JPG
นายประกิต อัครเสรีนนท์
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รายแรกในไทยที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มรูปแบบ เข้ารับรางวัลเกียรติยศ “BCI ASIA TOP 10 Developer Awards 2019” ภายในงาน BCI ASIA Award 2019 โดยมี มร.มาทิอัส ครัฟฟ์ ประธานบริษัท บีซีไอเอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ออกแบบโครงการได้อย่างมีคุณภาพ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยงานจัดขึ้นที่กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้