Loading...
21 ก.พ. 2557

กิจกรรมกีฬา เสนา เกมส์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
01 / 26
กิจกรรมกีฬาสี จัดขึ้นปีละครั้ง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร
บรรยายกาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น
กีฬาชนิดต่างๆ กีฬาพื้นบ้าน การประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์
ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายน  ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม