Loading...

เสนาแวร์เฮ้าส์ - สุขุมวิท 50
สะดวกกว่า ประหยัดกว่า ปลอดภัยกว่า ด้วยการบริการอย่างมืออาชีพ

โกดัง โกดังให้เช่าระยะสั้น-ระยะยาว และสำหรับจัดงานอีเว้นท์ "สะดวกกว่า ประหยัดกว่า ปลอดภัยกว่า" ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ "สะดวกการเดินทาง ด้วยทำเลที่ตั้ง กลางใจเมือง" เสนาแวร์เฮ้าส์ (สุขุมวิท 50) 02-332-6640, 080-069-5552

สิ่งอำนวยความสะดวก
- ระบบท่อระบายน้ำรอบโครงการ

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดรอบโครงการ
- พนักงานรักษาความสะอาด และระบบกำจัดขยะส่วนกลาง
- พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชม.พรัอมกล้องวงจรปิดตรงทางเข้า-ออกของโครงกา
- รถถนนหลักภายในโครงการ คอนกรีต กว้าง 10.20 เมตร
- พื้นที่จอดรถ ด้านหน้าอาคารสามารถจอดขนส่งถ่ายสินค้าได้สะดวกระบบกล้องวงจรปิด 24 ชม.

 โกดัง Phase 1 ด้านซ้าย พื้นที่
 k1 800
 k2 800
 k3 800
 k4 800
 k5 800
 K6 800
  
 โกดัง Phase 1 ด้านขวา พื้นที่
 k7 810
 k8 830
 k9 750
 k4 700
 k5 300

 โกดัง Phase 2 ด้านซ้าย พื้นที่
 k12 750
 k13 820
 k14 820
 k15 800
 k16 800

 โกดัง Phase 2 ด้านขวา พื้นที่
 k17 800
 k18 800
 k19 800
 k20 850
 k21 571

picture-senawarehouse.jpg
map-senawarehouse.jpg