Loading...
บ้านหลังนี้ที่เราภูมิใจ
รู้สึกดี รู้สึกว่าชีวิตมั่นคงขึ้นในอีกระดับหนึ่ง อย่างน้อย การที่เราเสียเงินไปในแต่ละเดือนมันมีความหมาย มันก็คือของของเรา เป็นสมบัติเป็นทรัพย์สินของเรา
คุณจิตติพัฒน์ วารีชล