Loading...

Sena We Care

องศา...แห่งความอุ่นใจ

แจ้งซ่อมเรื่องบ้าน ออนไลน์ 24 ชม.

สบายใจทุกการซ่อมแซม เพราะมีทีมงาน SENA WE CARE
ที่คอยให้คำปรึกษา ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาบ้าน และห้องชุดในคอนโดมิเนียม ตามกำหนดระยะเวลารับประกัน 1, 2 และ 5 ปี ตามสัญญา
Home repair, maintenance and condominium
SENA WE CARE team
Home repair, maintenance and condominium, SENA WE CARE team, specialist team to repair
specialist team to repair
ซึ่งครอบคลุมการให้บริการใน 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ งาน โครงสร้าง และส่วนควบ, ส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และงานฉาบ เพียงทำหนังสือถึงเรา หรือแจ้งออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ SENA WE CARE จะส่งทีมช่างผู้ชำนาญการไปซ่อมแซมความเสียหายให้คุณภายใน 30 วัน
รู้จักกับ SENA WE CARE เพิ่มเติม