You can compare up to 3 projects

Articles

บริการ SENA ZERO COVID SERVICE

Views

#เพราะลูกบ้านคือครอบครัวเสนา
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เสนาและ Victory Management เราพร้อมเคียงข้าง
ด้วย 🤩 บริการ SENA ZERO COVID SERVICE 🤩 #บริการที่ช่วยลูกบ้านซื้อของ คอยสอบถามหากลูกบ้านต้องการความช่วยเหลือระหว่างที่ต้องกักตัว 14 วัน เพื่อให้ลูกบ้านได้รับความสะดวกสบายที่สุด และเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยท่านอื่นภายในโครงการ
สำหรับลูกบ้านเสนา หากจะมีการกักตัว 14 วัน สามารถติดต่อหรือแจ้งขอรับบริการได้ที่นิติบุคคลของโครงการนะคะ

เลื่อนลง