You can compare up to 3 projects

Articles

9 ข้อ Work From Home สู้ COVID-19

Views

เพราะสถานการณ์ในประเทศเรายังอยู่ในภาวะวิกฤต ทางออกของหลายๆ บริษัท จึงสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้ แต่จะทำงานจากที่บ้านยังไงให้ได้งาน เสนา...ขอแนะนำ 9 ข้อ Work From Home สู้ COVID-19 #ถึงอยู่บ้านงานต้องได้ เพื่อให้ทุกคนนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานในช่วงนี้นะคะ

เลื่อนลง