You can compare up to 3 projects

NICHE MONO MEGA SPACE BANGNA

เลื่อนลง
Favourite

REGISTER FOR SPECIAL PRIVILEGE

  • ex. name@example.com
  • ex. 088xxxxxxx
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


โปรโมชั่น เสนาผ่อนให้ ช่วงวิกฤตโควิด รายละเอียดดังนี้
•ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 14 มีนาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
•ราคาเริ่ม 2,450,000 บาท แบบ 1 ห้องนอน 30 ตร.ม. จำนวน 1 ยูนิต
•รับส่วนลดสูงสุด 300,000 บาท เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 50 ตร.ม. จำนวน 1 ยูนิต
•ดาวน์ 0 บาท โดยบริษัทฯ จะช่วยผ่อนผันให้ลูกค้าพักชำระผ่อนดาวน์ 6 เดือน ซึ่งจะนำไปต่อท้ายงวดปัจจุบัน โดยเมื่อถึงกำหนดโอนลูกค้าต้องยื่นกู้ตามที่บริษัทกำหนด


*สิทธิ์หรือโปรโมชั่นนี้สำหรับโครงการ นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา อำเภอบางพลี สามารถติดต่อรับได้ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ที่สำนักงานขายโครงการ นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด

*รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775#65

 

Near Skytrain Yellow Line Light Rail (Bangna-Suvarnabhumi)

Near Burapha Withi Expressway Near Kanchanaphisek Expressway
Berkeley Int’l St.Andrews Int’l St.Joseph Bangna School Bangkok Patana School

NICHE MONO MEGA SPACE BANGNA

Close to Bangna-Trad main road and Mega Bangna

DOWNLOAD MAP GET DIRECTION

นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท เสนา เอชเอชพี 4 จำกัด สำนักงานเลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กรรมการผู้จัดการ นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 403,000,000 บาท ที่ตั้งโครงการ ถนนบางนา-ตราด กม.6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โฉนดที่ดินเลขที่ 105550 และ 165076 เลขที่ดิน 179 และ 415 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการเนื้อที่ประมาณ 3-3-46.6 ไร่ ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน ที่ดินที่ตั้งโครงการ ได้รับสิทธิ์ภาระจำยอม โฉนดที่ดิน 105549,105551,105552,105553,105554 และ 105555 ตำบลและอำเภอเดียวกัน ตามบันทึกข้อตกลงเรื่องภาระจำยอม(มีค่าตอบแทน) ระหว่างจำนอง รวม 6 โฉนด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 40 ชั้น ดาดฟ้า 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถ 8 ชั้น ดาดฟ้า 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เป็นห้องชุดพักอาศัยจำนวน 795 ห้องชุด และห้องชุดสำหรับการพาณิชย์บริเวณ จำนวน 2 ห้องชุด ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มิถุนายน 2564 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการโอนฯ 1% ของราคาประเมินกรมที่ดิน ค่าจดจำนอง 1% ของราคายื่นกู้ธนาคาร(ถ้ามี) ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำ เงินกองทุน และ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ภาพทุกภาพเป็นภาพบรรยากาศจำลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Related Projects

Scroll Down